Přidat do oblíbených Nastavit homepage

V nákupním košíku máte:

0 položek

v celkové ceně s DPH:

0,- Zobrazit nákupní košík Vyprázdnit nákupní košík

nabídka produktů

platební metody

Doporučtete nás
Zašlete známým odkaz na náš eshop.
Internetové obchody
internetové obchody, elektro, bílé zboží, parfémy

Obchodní podmínky

1. OBJEDNÁVKA

         

Uzavření kupní smlouvy

   
Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje objednávka učiněná prostřednictvím webu, telefonu, faxu, nebo emailem. Při objednávce prostřednictví webu , nebo e-mailu prodávající potvrdí kupujícímu objednávku a předpokládaný termín dodání.  Není-li možné objednané zboží dodat v termínu, pokusí se prodávající, se souhlasem kupujícího, zajistit náhradu za původní zboží.

 

Storno objednávky ze strany kupujícího

   
Kupující má právo stornovat objednávku pokud prodávající není schopen objednané zboží dodat nejpozději do 7 pracovních dnů od předpokládaného termínu dodání. Zákazník má právo vrátit do 7 dnů nepoužité zboží včetně daňového dokladu  prodávajícímu a to na vlastní náklady. Toto právo se vtahuje pouze na fyzické osoby , nikoli na firmy s IČO. Prodávající uhradí kupujícímu plnou kupní cenu za takto vrácené zboží do 14 dnů od doručení  zboží na adresu prodávajícího. Dnem vrácení kupní ceny se rozumí pro tyto účely den, kdy prodávající odeslal kupujícímu kupní cenu na bankovní účet, nebo předal hotově, případně odeslal jiným způsobem. Vrácením kupní ceny zanikají kupujícímu veškeré ostatní nároky, které by mohly vzniknout v souvislosti se stornem objednávky.
  

Storno objednávky ze strany prodávajícího

   
Zboží se již nevyrábí , nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o náhradě za původní zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů). Vrácením zálohy zanikají kupujícímu veškeré ostatní nároky, které by mohly vzniknout v souvislosti se stornem objednávky.
  

2 . DODÁVKA ZBOŽÍ

    

Dodavatel-prodávající je povinen předat odběrateli zboží řádně a včas. Místo dodání je předem dohodnuté na základě potvrzené objednávky. Obvyklá doba dodání je 1-7 dní od potvrzení objednávky.U zboží na objednávku se tato doba může prodloužit. Dojde-li k takové situaci, dodavatel informuje příjemce o termínu dodání. Předáním zboží dopravci splnil dodavatel povinnost zboží dodat.

   

3. KUPNÍ CENA

    
Ceny jsou stanoveny podle aktuálního ceníku dodavatele- (dále jen kupní cena) V případě, že po uzavření kupní smlouvy dojde ke zvýšení cen zboží subdodavatelů, je dodavatel oprávněn , po dohodě s kupujícím zvýšit ve stejném poměru kupní cenu. V případě objednání 2 a více kusů pneumatik, není-li dohodnuto jinak, cenu dopravy na místo dodací adresy v ČR hradí dodavatel.Při objednávce menšího počtu je dohodnuta cena dopravy 100,- Kč bez dph do místa dodací adresy v ČR. U  nákladních pneumatik od rozměru 17,5" a větším  není v ceně zahrnuta doprava. Při odebrání většího množství zboží může prodávající poskytnout kupujícímu rovněž dopravu zdarma nebo se slevou. Toto je pouze výhradní právo  prodávajícího a není na něj žádný právní nárok.
  

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  

Odběratel je povinen zaplatit dodavateli kupní cenu řádně a včas. Není-li stanoveno jinak, je povinen odběratel zaplatit kupní cenu hotově, při dodání zboží. Při každé dodávce zboží vystaví dodavatel fakturu, nebo daňový doklad, který zašle se zbožím. U objednávek netypického zboží a při objednávkách nad 25.000,-- Kč (slovy dvacetpěttisíc korun českých) může prodávající požadovat zálohu až do výše 25% z celkové kupní ceny. Tato záloha bude odečtena z kupní ceny. Záloha se zákazníkovi vrací v případě, že obchod nebyl realizován z důvodu neschopnosti plnění ze strany prodávajícího, případně z jiných důvodů po písemné dohodě obou stran jak kupujícího tak prodávajícího. Pro případ s prodlením faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele do doby úplného uhrazení dodávaného zboží. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet dodavatele.

 

5. DOPRAVA

 

Při objednání 2 a více kusů osobních pneu, offroad pneu, užitkových pneu, motocyklových pneumatik, ocelových disků, alukol na dodací adresu v ČR je doprava zdarma. Při objednávce 1ks zboží z kategorie osobních pneu, offroad pneu, užitkových pneu, motocyklových pneumatik, ocelových disků, alukol a střešních boxů je cena dopravy 100,- Kč bez DPH do místa dodací adresy v ČR.

Cena dopravy nákladních pneumatik:

průměr 17,5 " a menší na dodací adresu v ČR je 100,- Kč bez DPH za každý kus.

průměr 19,5 " na dodací adresu v ČR je 200,- Kč bez DPH za každý kus.

průměr 22,5 " na dodací adresu v ČR je 250,- Kč bez DPH za každý kus.

Cenu dopravy nákladních pneumatik při objednávce 4 ks a více na dodací adresu v ČR lze sjednat individuálně.

Cena za dopravu autobaterií je v rámci ČR 250,- Kč bez DPH.

Cena dopravy ostatních položek neuvedených v tomto výčtu je rovněž stanovována individuálně. Pro informaci nás prosím kontaktujte, viz kontakty.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE
    

Odběratel je povinen prohlédnout zboží při převzetí od dopravce. Pokud je zjištěno poškození, je v zájmu odběratele zaznamenat případné poškození v přítomnosti dopravce. Odpovědnost za škody při přepravě nese dopravce. Veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním převzetí zboží odběratel stvrzuje převzetí zboží v nepoškozeném stavu. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Záruka se nevztahuje na  běžné opotřebení výrobku způsobené používáním. Kratší životnost nelze považovat za vadu. V případě, že odběratel převezme zboží v neshodě s kupní smlouvou, má odběratel právo na bezplatnou výměnu za zboží ve shodě s kupní smlouvou. Za výrobní vady odpovídá výrobce. Záruční doba je 24 měsíců.  Vady, které nemohly být zjištěny při příjmu zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací, doručenou dodavateli nejpozději v poslední den záruční lhůty. V rámci reklamace vad zboží je odběratel oprávněn: Požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží, nebo dodáním chybějícího zboží, požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vážných vad na zboží náleží odběrateli přiměřená sleva. Za vady vzniklé nesprávným užíváním prodávající neodpovídá. Za vady vzniklé při výrobě odpovídá výrobce. 
  

7. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

  

Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala. Prodávající si vyhrazuje právo tiskové chyby

   

8. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
  

Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  

Obrázky zobrazované u jednotlivých položek jsou pouze orientační a nemusí nutně zobrazovat zakoupené či objednávané zboží. Toto se týká zejména několika málo druhů okrajového sortimentu. Rovněž upozorňujeme, že z důvodu lepší prezentace výrobků, zobrazujeme tyto výrobky i s doplňkovým příslušenstvím, které není předmětem objednávky. Toto se týká zejména pneumatik, které jsou nazuty na alu kolech, předmětem prodeje a objednávky je zde vždy zboží patřící do dané kategorie (zde zvolená kategorie pneumatik). Prodávající si rovněž vyhrazuje právo tiskové chyby v názvu, popisu, ceně zboží atd.

Společnost VIVACAR s.r.o. si rovněž vyhrazuje právo změny obchodních podmínek.

Smluvní vztahy z této smlouvy se řídí dobrými mravy a českým právem, zejména ustanovením §409 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 sb., v platném znění.


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT


www.pneu-diskont.cz Břeclav 69002, 17.listopadu 28, tel./fax: +420 511 14 64 64, +420 608 11 29 11, e-mail: pneumatiky@pneu-diskont.cz
optimalizace PageRank.cz